Varda jobserviceVarda Job er et privat jobservice, der rådgiver og hjælper firmaer, forsikringsselskaber og kommuner inden for primært fire hovedområder på det social, sundheds- og beskæftigelsesfaglige felt.

De fire primære ydelser, som Varda Jobservice yder støtte inden for, er:

Sygedagpenge
Kontanthjælp
Fleks – og ledighedsydelser
Konsulentopgaver

Varda Jobservice tilbyder hjælp til mennesker på sygedagpenge

Varda Jobservice har mange års erfaring og kompetente medarbejdere, der har stor viden om alle facetter af sygedagpengeområdet. Her afhjælper Varda Jobservice med at udrede modtagere af sygedagpenge med målet om at bringe dem tilbage i beskæftigelse. I Varda Jobservice kender man til stort set alle de mulige løsninger, der er tilgængelige i forbindelse med at få mennesker på sygedagpenge tilbage i beskæftigelse igen. Og gennem dialog, inddragelse og en motiverende metodik har Varda Jobservice stor succes med at få mennesker på sygedagpenge tilbage job.

Varda Jobservice kan rådgive kontanthjælpemodtagere

Varda Jobservice behandler, støtter og rådgiver ligeså kontanthjælpsmodtagere med målet om at bringe dem videre i beskæftigelse eller ind på en uddannelse. Her samarbejder Varda Jobservice tæt med jobcentrene rundt omkring i landet om at udarbejde realistiske planer, der fører deres brugere ud af kontanthjælp. Og konkret tilbyder Varda Jobservice jobcentre hjælp til at udarbejde en grundig udredning, skriftlig dokumentation ud fra et tværfagligt, omhyggeligt og rettidigheds aspekt, hvor der altid tages højde for den individuelle kontanthjælpsmodtageres situation.

Varda Jobservice har en lang erfaring med fleksjobordningen

Varda Jobservice har ligeså en dybdegående viden og forståelse af personer, der er omfattet af ordningen omkring fleksjob. Her tilbyder Varda Jobservice jobcentrene støtte i forbindelse med, hvordan der skal iværksættes en indsats for at nedbringe antallet af borgere, der er under fleksjobordningen på de forskellige jobcentre. Men jobcentrene har ligeså mulighed for at udlicitere alt ansvar og arbejde til Varda Jobservice i forbindelse med de indsatser og tiltag, der er nødvendige – fra den første dialog med borgeren over skriftligt dokumentationsarbejde til etablering af praktikker og formidling af jobmuligheder.

Varda Jobservice tilbyder skræddersyet konsulentydelser

Sidst men ikke mindst tilbyder Varda Jobservice forskellige typer af konsulentydelser indenfor det social, sundheds – og beskæftigelsespolitiske område. Her skræddersyer Varda Jobservice sine konsulentydelser ud fra, hvad borgeren, kommunen, jobcentrene o. lign., har af specifikke behov. Det kan være, at Varda Jobservice bliver hentet ind til at lave specifikke analyser, udredning til større udviklingsprocesser.