Emil Raun

Emil Raun er en mand, der efterhånden har et langt og spændende CV bag sig.

Tilbage i 1993 er første gang, hvor Emil Raun får et job som chef, hvorefter der kun er flere spændende leder-, chef, direktør og forstanderstillinger i sigte for Emil Raun.

Souschef i Skole- og Kulturforvaltningen

Men det er altså i Skole- og Kulturforvaltningen i Nibe Kommune, at Emil Raun første gang får at mærke, hvad det vil sige at være chef, og hvilket ansvar et job som souschef indebærer.

Emil Raun bliver, som beskrevet, ansat som souschef i Skole- og Kulturforvaltningen i Nibe Kommune tilbage i 1993 og besidder jobbet i godt tre år.

Konsulent i Fællessekretariatet

Herefter bliver Emil Raun ansat som konsulent i Fællessekretariatet i Magistratens 4. afdeling i Odense Kommune, som er Fyns største arbejdsplads, hvor han bl.a. er med til at føre politiske beslutninger ud i livet. Emil Raun bliver i stillingen som konsulent i sammenlagt tre år.

Integrationschef i Center for Integration

De næste fire år er det stadig Odense Kommune, som kan nyde godt af Emil Rauns efterhånden solide erfaring med kommunalt forvaltningsarbejde og hæderlige lederevner. I 1999 bliver Emil Raun dermed ansat som Integrationschef i Center for Integration i Kultur- og Socialforvaltningen. Med stillingen som Integrationschef i Odense Kommune er Emil Raun’s primære opgave at skabe de bedste rammer for integrationen i Odense kommune – blandt andet med fokus på at skaffe beskæftigelse til nyankomne og holdbare integrationstjenester såsom hjælpeprogrammer som lektiehjælp, støtte vedr. skat, social sikring med videre. Emil Raun sidder som Integrationschef i Center for Integration i Kultur- og Socialforvaltningen i i alt fire år.

Direktør i Helse og Arbejdsmarked

I 2003 bliver Emil Raun efter hans tid i Odense Kommune direktør i Helse – og Arbejdsmarked. Et job som Emil Raun bliver rigtig begejstret for – og som derved betyder, at han arbejder som direktør her helt frem til 2008.

Forstander i Storskoven

I 2008 går Emil Raun i en lidt anden retning. Her bliver Emil Raun nemlig forstander i Storskoven, som er et opholdssted nær Odense på Fyn – et botilbud for unge med problemer af forskellig art – blandt andet sociale, adfærdsmæssige eller psykiske problemer.

Som forstander på Storskoven er det Emil Rauns fornemmeste opgave at skabe et opholdssted med udviklingsmuligheder til rådighed for nogle af samfundets mest sårbare og udsatte unge og et pædagogisk alternativ til netop denne målgruppe.

Direktør i Varda

Emil Raun fungerer stadig den dag i dag, som forstander på Storskoven. Men da Emil Raun er en mand, der er glad for konstant at blive udfordret og have mange jern i ilden, har Emil Raun samtidig med hans arbejde som forstander på Storskoven, været med til at starte Varda jobservice op. Her bestrider Emil Raun jobbet som direktør for jobcentret og har gjort det siden 2008.

Læs mere om Emil Rauns bedrifter og karriere her.