emil raun fra varda

Når man bliver fristillet fra sit job, kan det være lidt af en mental belastning at bære på, uanset hvilken årsag der ligger bag. ”Hvornår får jeg job igen? Er jeg ikke god nok? Hvad kommer der til at ske i fremtiden?” Disse er bare nogen af de spørgsmål, som oftest fylder ens tankegang på en daglig basis. Heldigvis er der hjælp at hente i Varda Jobservice, som blandt andet Emil Raun er en af bagmændene bag. Varda Jobservice er en selvejet virksomhed, der blev skabt i 2010 af netop Emil Raun, med det formål at hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet igen. Virksomheden har en masse erfaring med i bagagen og alle dens medarbejdere er yderst praktisk anlagte på området. I kombination med Emil Rauns kompetencestærke profil i spidsen, bliver Varda Job dermed en vigtig bidragsyder til den generelle samfundsudvikling, da virksomhedens formål er et kollektivt anliggende.

Varda Jobservice tilbyder flere forskellige ydelser

Varda Jobservice tilbyder støtte inden for forskellige områder, heriblandt bistand og generelle gode råd til jobcentrene, i forbindelse med sygedagpenge. Alle kan blive ramt af sygdom, som kan variere mellem en måned til et år. Emil Raun er sammen med Varda Jobservice af den opfattelse, at det er en blanding af praktisk samt mental støtte til de involveret aktører, som skal bane vej for den sygeramte tilbage til jobmarkedet. Det samme gør sig gældende for Varda Jobservices andre ydelser som kontanthjælp og ledighedsydelse. En fællesnævner for alle fokusområderne er troen på, at det er den individuelle som må lære at tage ansvar for sit eget liv, i stedet for at overlade det til samfundets offentlige institutioner. Dette er en tankegang som Emil Raun har tæt ind til kroppen, da det har gennemsyret hans opvækst i lokalsamfundet, hvor der altid har eksisteret en fin balancegang mellem kollektiv støtte og individuelt ansvar.