facility-service

En virksomhed er et levende organ med masser af områder, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med de produkter eller services, som virksomheden lever af. Facility service er en måde for virksomheder, hvorpå man kan outsource områder til en ekstern part, så virksomheden i stedet kan koncentrere sig om sine kerneområder og skabe resultater på disse, i stedet for at skulle fokusere på alt andet, der ikke bidrager direkte til virksomhedens bundlinje, men alligevel er en essentiel del af virksomhedens daglige drift.

Facility service er ikke noget, som man kan ignorere og Facility service er faktisk noget, som man med fordel kan outsource, og dermed behøver det ikke være en stressfaktor i den daglige drift.

Facility service bliver også ofte omtalt som sekundære opgaver i virksomheden. Det er som nævnt ikke virksomhedens kerneopgaver, der indgår i Facility service, men en lang række daglige opgaver, der tilsammen skaber et bedre og mere strømlinet miljø for medarbejderne og virksomheden generelt.

 

Hvad dækker Facility service over?

Facility service dækker over en lang række områder inden for virksomhedens daglige drift.

Herunder afdækkes en række af de opgaver som Compass Group kan udføre i forhold til en virksomheds Facility services.

Rengøring:

Rengøring er en af de punkter, der er meget nødvendige for alle virksomheder. Dårlig – eller mangel på rengøring vil skabe et dårligt indeklima og en arbejdsplads, der ikke er god for medarbejderne at befinde sig i. Dette kan i værste fald lede til en lang række skavanker for medarbejderne. Eksempelvis i form af støvallergi. Facility service er altså oplagt, når det kommer til rengøring.

Personalerestauranter/kantineordninger:

Medmindre ens virksomheds kerneprodukter og ydelser er mad, vil der opstå et behov for et sted, hvor medarbejderne kan mødes og få fornyet energi igennem et sundt og rigt måltid mad. Her kan Facility service også være en mulighed.

En kantine er ikke bare et sted, man spiser sin frokost, det er også et sted, hvor medarbejderne kan mødes imellem arbejde og lade op igen. Både i form af fyldte maver, men også ved lige at ligge arbejdet fra sig for en kort stund og fokusere på sammenholdet i virksomheden.

Mødeservice:

Har virksomheden ofte behov for at afholde møder, – hvilket de fleste virksomheder vil have – er der ofte en del forberedelse i dette.  Eksempelvis skal lokalerne sættes op, rengøres og måske skal der benyttes noget IT-udstyr for at kunne have kontakt med eksterne parter. Facility service kan håndtere alle disse elementer, og virksomheden kan derfra fokusere på at afholde det bedst mulige møde i rene og klargjorte lokaler.

Bygningsvedligeholdelse:

Virksomhedens bygning eller kontorer vil blive brugt dagligt af mange medarbejdere, og dertil kommer der behov for almen vedligeholdelse.

Måske er toilettet i stykker eller en elevator er gået i stå. Der kan være mange små ting en bygning oplever. Med en Facility service aftale vil Compass Group sørge for alt generel vedligeholdelse, så virksomheden ikke behøver tage fokus fra sine kerneværdier.

Posthåndtering:

Virksomheder vil modtage store mængder post i løbet af den daglige dag, og det er derfor vigtigt, at fordelingen af disse foregår korrekt.

Des større virksomhed des flere personer vil modtage breve og pakker. Med en aftale om Facility service, vil Compass Group overtage denne funktion og sørge for, at alt indgående og udgående post bliver leveret til tiden og til de rigtige personer og virksomheder.

Receptionsservice:

Receptionen er en vigtig del af virksomheden. Receptionen er hvor, det første indtryk af virksomheden gives, og der er derfor behov for at skabe et professionelt miljø – på samme tid skal der være en imødekommende atmosfære, så kunder og gæster af virksomheden føler sig velkomne og behandlet godt.

Vagt og sikkerhed:

Ligesom det er tilfældet med privatboligen, vil virksomheden også kunne være udsat for uvedkommende gæster.

Det er de færreste virksomheder, der har en egen vagtservice, og derfor er Facility service oplagt til dette område.

Man vil kunne forlade virksomheden og være tryg i sin viden om, at virksomheden er vogtet og ikke vil opleve udvekommende gæster. Dette vil også give virksomhedens kunder en tryghed om, at deres oplysninger er beskyttet af professionelle vagter.

Der findes en lang række Facility service ydelser mere og hos Compass Group skræddersys Facility Services ydelser med udgangspunkt i kundens specifikke behov. Virksomheder som Compass Group, der er eksperter i Facility service, vil eksempelvis kunne levere alle de nævnte overstående ydelser og meget mere.